Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0901401486
Phòng Kinh Doanh - 84.028.35125568
sales@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0902951762
Mr. Bình - 0902 951 762
binh.pham@ketnoimang.vn
0909749097
Mr. Tâm - 0909 749 097
tam.bui@ketnoimang.vn
Facebook
Xem nhiều nhất

Sản phẩm Mới nhất
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F Security Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F Security Appliance

22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-900-36 Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-900-36 Unified (UTM) Protection Appliance

22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-900-60 Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-900-60 Unified (UTM) Protection Appliance

22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-950-12 Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-950-12 Unified (UTM) Protection Appliance

22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-950-36 Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-950-36 Unified (UTM) Protection Appliance

22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-950-60 Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-950-60 Unified (UTM) Protection Appliance

22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-874-12 Enterprise Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-874-12 Enterprise Protection Appliance

22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-874-36 Enterprise Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-101F-BDL-874-36 Enterprise Protection Appliance

22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Sản phẩm HOT
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-60E Security Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-60E Security Appliance

10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-60E-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-60E-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-80E Security Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-80E Security Appliance

14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-80E-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-80E-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-100E Security Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-100E Security Appliance

20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-100E-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-100E-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Bản quyền phần mềm 1 Year Unified (UTM) Protection for FortiGate-100E

Bản quyền phần mềm 1 Year Unified (UTM) Protection for FortiGate-100E

1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) for FortiGate-100E

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-200E Security Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-200E Security Appliance

18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-200E-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-200E-BDL Unified (UTM) Protection Appliance

18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated. Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard Unified ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Phụ kiện
Khay lắp thiết bị bảo vệ mạng Fortinet SP-RACKTRAY-02 Rack mount tray for all FortiGate E series desktop models

Khay lắp thiết bị bảo vệ mạng Fortinet SP-RACKTRAY-02 Rack mount tray for all FortiGate E series desktop models

Rack mount tray for all FortiGate E series desktop models and backward compatible with SP-RackTray-01. For list of compatible FortiGate products, visit Documentation website.

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Tai gắn rack Fortinet SP-EAR-FG1000C Ear bracket for rack mounting, 2 RU

Tai gắn rack Fortinet SP-EAR-FG1000C Ear bracket for rack mounting, 2 RU

Ear bracket for rack mounting, 2 RU for FG-1000C/-DC, FG-98D-POE

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Tai gắn rack Fortinet SP-EAR-FG300D 4 pairs of mounting ear brackets

Tai gắn rack Fortinet SP-EAR-FG300D 4 pairs of mounting ear brackets

4 pairs of mounting ear brackets for FG-300C, FG-300D, FG-400D, FG-500D, FG-600D and FHV-500D

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Tai gắn rack Fortinet SP-EAR-FG100D Ear bracket for rack mounting, 1 RU

Tai gắn rack Fortinet SP-EAR-FG100D Ear bracket for rack mounting, 1 RU

Ear bracket for rack mounting, 1 RU for FG-100D, FG-140D, FG-100/101E, FG-100EF, FG-200D, FG-240D, FG-94D, FG-200/201E, FortiVoice-300DT/100D8/100DT/180D8/180DT/500DT2, FAD-200F, FAD-300F

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Ray trượt Fortinet SP-FG3700D-RAIL Rack mount sliding rails

Ray trượt Fortinet SP-FG3700D-RAIL Rack mount sliding rails

Rack mount sliding rails, for rack with threaded mounting holes for FG-3700D/-DC, 3700DX, FG-3810D/-DC and FG-3815D

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Ray trượt Fortinet SP-FG1240B-RAIL Rack mount sliding rails

Ray trượt Fortinet SP-FG1240B-RAIL Rack mount sliding rails

Rack mount sliding rails for FG-1240B/-DC, FXX-400C

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Ray trượt Fortinet SP-FAZ3500E-RAIL Rack mount sliding rails

Ray trượt Fortinet SP-FAZ3500E-RAIL Rack mount sliding rails

Rack mount sliding rails for FAZ-4000B, and FAZ-3500E

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Giá treo tường Fortinet SP-FG-50B-60B-MOUNT Wall mount kit with lock to secure cardbus and USB module

Giá treo tường Fortinet SP-FG-50B-60B-MOUNT Wall mount kit with lock to secure cardbus and USB module

Wall mount kit with lock to secure cardbus and USB module for FG/FWF 80C Series

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Tai gắn rack Fortinet SP-EAR-FG600C Ear bracket for rack mounting, 1 RU

Tai gắn rack Fortinet SP-EAR-FG600C Ear bracket for rack mounting, 1 RU

Ear bracket for rack mounting, 1 RU for FG-600C/-DC, FG-800C/-DC, FG-800D, FG-300/301E, FG-500/501E, FXX-200D, FDD-200B/400B/600B/800B, FML-200E, FAC-200E, FAD-300E, FAZ-200F/300F and FMG-200F

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Sản phẩm End of Sales
Bản quyền phần mềm 1 Year Enterprise Protection for FortiGate-70D-POE

Bản quyền phần mềm 1 Year Enterprise Protection for FortiGate-70D-POE

1 Year Enterprise Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (10 users included), Industrial Security and Security Rating) for FortiGate-70D-POE

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Bản quyền phần mềm 1 Year Unified (UTM) Protection for FortiGate-30E-3G4G-NAM

Bản quyền phần mềm 1 Year Unified (UTM) Protection for FortiGate-30E-3G4G-NAM

1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) for FortiGate-30E-3G4G-NAM

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Bản quyền phần mềm 1 Year Unified (UTM) Protection for FortiGate-30E-3G4G-INTL

Bản quyền phần mềm 1 Year Unified (UTM) Protection for FortiGate-30E-3G4G-INTL

1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) for FortiGate-30E-3G4G-INTL

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Bản quyền phần mềm 1 Year Enterprise Protection for FortiGate-60D-POE

Bản quyền phần mềm 1 Year Enterprise Protection for FortiGate-60D-POE

1 Year Enterprise Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (5 users included), Industrial Security and Security Rating) for FortiGate-60D-POE

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

Giải Pháp
Xem tất cả »
Giải pháp Wireless của Fortinet
Giải pháp Wireless của Fortinet

Fortinet ngoài việc cung cấp các dòng sản phẩm bảo vệ hệ thống hạ tầng an ninh mạng. Ngoài ra Fortinet cũng cung cấp giải pháp về hệ thống mạng không dây (Wireless) gọi là FortiAP sẽ cho phép doanh ... 
Khách hàng
 • SM@RTCOM
 • phtd
 • Transcend People
 • CENTRAL PARK
 • ISENTIA VIETNAM
 • Anantara Resort
 • Chứng Khoán thành công
 • SGH Asia Ltd
 • Representative Office Of Roquette
 • CarePlus Clinics
 • QUOINE
 • Phong Phu International (PPJ)
 • Netcompany
Thông tin www.thietbifortinet.vn

Chủ sở hữu Website http://thietbifortinet.vn thuộc về:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Nối Mạng

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: Văn Nhật Tân

Địa chỉ: Số 18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

Văn Phòng tại Hà Nội: Số 2, ngách 39/65, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Websitehttp://thietbifortinet.vnhttp://ketnoimang.vnhttp://thietbicisco.vn | http://knmrack.vn

Email: sales@ketnoimang.vn

Bản đồ