Hỗ trợ trực tuyến
0901401486
Phòng Kinh Doanh - 0901401486
sales@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0901401486
-
cs@ketnoimang.vn
Facebook
Xem nhiều nhất

Fortinet FortiMonitor-25 Series

Fortinet FortiMonitor-25 Series

P/N: FortiMonitor-25
Thông tin chung:


Liên hệ ngay
09 014 014 86


 

P/N Tên sản phẩm
FC2-10-MNCLD-337-01-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-337-01-12 1 Year FortiMonitor Pro Subscription for Devices/Servers and 24x7 FortiCare, plus FortiCare Best Practice Service for FortiMonitor-25
FC2-10-MNCLD-339-01-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-339-01-12 1 Year FortiMonitor Enterprise Subscription for Devices/Servers and 24x7 FortiCare, plus FortiCare Best Practice Service for FortiMonitor-25
FC2-10-MNCLD-346-01-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-346-01-12 1 Year FortiMonitor Pro Subscription for Containers and 24x7 FortiCare, plus FortiCare Best Practice Service for FortiMonitor-25
FC2-10-MNCLD-347-01-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-347-01-12 1 Year FortiMonitor Enterprise Subscription for Containers and 24x7 FortiCare, plus FortiCare Best Practice Service for FortiMonitor-25
FC2-10-MNCLD-404-01-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-404-01-12 1 Year FortiMonitor Digital Experience Monitoring (DEM) A12-on, including 24x7 FortiCare, plus FortiCare Best Practice Service for FortiMonitor-25
FC2-10-MNCLD-450-01-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-450-01-12 1 Year FortiMonitor Pro FortiGate Subscription Total 10 Fabric Devices (Inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare and FortiCare Best Practise Service for FortiMonitor-25
FC2-10-MNCLD-451-01-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-451-01-12 1 Year FortiMonitor Enterprise FortiGate Subscription Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare and FortiCare Best Practise Service for FortiMonitor-25
FC2-10-MNCLD-453-01-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-453-01-12 1 Year FortiMonitor Pro FortiGate LAN Edge Device Subscription Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare and FortiCare Best Practise Service for FortiMonitor-25
FC2-10-MNCLD-454-01-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-454-01-12 1 Year FortiMonitor Enterprise FortiGate LAN Edge Device Subscription Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare and FortiCare Best Practise Service for FortiMonitor-25
FC2-10-MNCLD-436-02-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-436-02-12 1 Year Renew FortiMonitor Pro Subscription for Devices/Servers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-436-02-36 FortiNet FC2-10-MNCLD-436-02-36 3 Year Renew FortiMonitor Pro Subscription for Devices/Servers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-436-02-60 FortiNet FC2-10-MNCLD-436-02-60 5 Year Renew FortiMonitor Pro Subscription for Devices/Servers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-437-02-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-437-02-12 1 Year Renew FortiMonitor Enterprise Subscription for Devices/Servers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-437-02-36 FortiNet FC2-10-MNCLD-437-02-36 3 Year Renew FortiMonitor Enterprise Subscription for Devices/Servers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-437-02-60 FortiNet FC2-10-MNCLD-437-02-60 5 Year Renew FortiMonitor Enterprise Subscription for Devices/Servers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-439-02-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-439-02-12 1 Year Renew FortiMonitor Pro Subscription for Containers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-439-02-36 FortiNet FC2-10-MNCLD-439-02-36 3 Year Renew FortiMonitor Pro Subscription for Containers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-439-02-60 FortiNet FC2-10-MNCLD-439-02-60 5 Year Renew FortiMonitor Pro Subscription for Containers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-440-02-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-440-02-12 1 Year Renew FortiMonitor Enterprise Subscription for Containers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-440-02-36 FortiNet FC2-10-MNCLD-440-02-36 3 Year Renew FortiMonitor Enterprise Subscription for Containers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-440-02-60 FortiNet FC2-10-MNCLD-440-02-60 5 Year Renew FortiMonitor Enterprise Subscription for Containers and 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-441-02-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-441-02-12 1 Year Renew FortiMonitor Digital Experience Monitoring (DEM) Add-on, including 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-441-02-36 FortiNet FC2-10-MNCLD-441-02-36 3 Year Renew FortiMonitor Digital Experience Monitoring (DEM) Add-on, including 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-441-02-60 FortiNet FC2-10-MNCLD-441-02-60 5 Year Renew FortiMonitor Digital Experience Monitoring (DEM) Add-on, including 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-456-02-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-456-02-12 1 Year Renew FortiMonitor Pro FortiGate Subscription Including Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) 10 Fabric Devices Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-456-02-D36 FortiNet FC2-10-MNCLD-456-02-D36 3 Year Renew FortiMonitor Pro FortiGate Subscription Including Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) 10 Fabric Devices Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-456-02-60 FortiNet FC2-10-MNCLD-456-02-60 5 Year Renew FortiMonitor Pro FortiGate Subscription Including Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) 10 Fabric Devices Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-457-02-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-457-02-12 1 Year Renew FortiMonitor Enterprise FortiGate Subscription Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) including 10 Fabric Devices Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-457-02-36 FortiNet FC2-10-MNCLD-457-02-36 3 Year Renew FortiMonitor Enterprise FortiGate Subscription Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) including 10 Fabric Devices Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-457-02-60 FortiNet FC2-10-MNCLD-457-02-60 5 Year Renew FortiMonitor Enterprise FortiGate Subscription Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) including 10 Fabric Devices Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-459-02-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-459-02-12 1 Year Renew FortiMonitor Pro FortiGate LAN Edge Device SubscriptionTotal 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-459-02-36 FortiNet FC2-10-MNCLD-459-02-36 3 Year Renew FortiMonitor Pro FortiGate LAN Edge Device SubscriptionTotal 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-459-02-60 FortiNet FC2-10-MNCLD-459-02-60 5 Year Renew FortiMonitor Pro FortiGate LAN Edge Device SubscriptionTotal 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-460-02-12 FortiNet FC2-10-MNCLD-460-02-12 1 Year Renew FortiMonitor Enterprise FortiGate LAN Edge Device Subscription Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-460-02-36 FortiNet FC2-10-MNCLD-460-02-36 3 Year Renew FortiMonitor Enterprise FortiGate LAN Edge Device Subscription Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal
FC2-10-MNCLD-460-02-60 FortiNet FC2-10-MNCLD-460-02-60 5 Year Renew FortiMonitor Enterprise FortiGate LAN Edge Device Subscription Total 10 Fabric Devices (inc 1 FGT) Including, 24x7 FortiCare for FortiMonitor-25 Renewal

Sản phẩm xem thêmBình luận sản phẩm

Khách hàng
 • asti
 • Bao nguoi lao dong
 • giagamall
 • HDE
 • Konica
 • makita
 • sasi
 • saf viet
 • tbh
 • thu vien tt tp
 • vinut
 • diabell
 • grobest
 • hankook
 • viet dung
 • visam
Thông tin www.thietbifortinet.vn

Chủ sở hữu Website http://thietbifortinet.vn thuộc về:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NỐI MẠNG

Tên quốc tế: KET NOI MANG SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: KET NOI MANG SERVICE TRADING CO.,LTD

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: VĂN NHẬT TÂN

Địa chỉ: Số 36/34 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568

Hotline: 09 014 014 86

Websitehttp://ketnoimang.vnhttp://thietbifortinet.vnhttp://thietbicisco.vnhttp://knmrack.vn

Email: sales@ketnoimang.vn

Bản đồ