Hỗ trợ trực tuyến
0901401486
Phòng Kinh Doanh - 0901401486
sales@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0901401486
-
cs@ketnoimang.vn
Facebook
Xem nhiều nhất

Fortinet FortiClient Series

Fortinet FortiClient Series

Thông tin chung:


Liên hệ ngay
09 014 014 86


 

P/N Tên sản phẩm
FC1-15-EMS01-297-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-297-01-12 Security Fabric Agent license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS01-297-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-297-01-36 Security Fabric Agent license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS01-297-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-297-01-60 Security Fabric Agent license subscription for 25 endpoints
FC2-15-EMS01-297-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-297-01-12 Security Fabric Agent license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS01-297-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-297-01-36 Security Fabric Agent license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS01-297-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-297-01-60 Security Fabric Agent license subscription for 500 endpoints
FC3-15-EMS01-297-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-297-01-12 Security Fabric Agent license subscription for 10,000 endpoints
FC3-15-EMS01-297-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-297-01-36 Security Fabric Agent license subscription for 10,000 endpoints
FC3-15-EMS01-297-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-297-01-60 Security Fabric Agent license subscription for 10,000 endpoints
FC1-15-EMS01-298-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-298-01-12 FortiSandbox Cloud license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS01-298-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-298-01-36 FortiSandbox Cloud license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS01-298-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-298-01-60 FortiSandbox Cloud license subscription for 25 endpoints
FC2-15-EMS01-298-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-298-01-12 FortiSandbox Cloud license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS01-298-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-298-01-36 FortiSandbox Cloud license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS01-298-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-298-01-60 FortiSandbox Cloud license subscription for 500 endpoints
FC3-15-EMS01-298-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-298-01-12 FortiSandbox Cloud license subscription for 10,000 endpoints
FC3-15-EMS01-298-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-298-01-36 FortiSandbox Cloud license subscription for 10,000 endpoints
FC3-15-EMS01-298-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-298-01-60 FortiSandbox Cloud license subscription for 10,000 endpoints
FC1-15-EMS01-299-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-299-01-12 Security Fabric Agent plus ATP license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS01-299-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-299-01-36 Security Fabric Agent plus ATP license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS01-299-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-299-01-60 Security Fabric Agent plus ATP license subscription for 25 endpoints
FC2-15-EMS01-299-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-299-01-12 Security Fabric Agent license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS01-299-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-299-01-36 Security Fabric Agent license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS01-299-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-299-01-60 Security Fabric Agent license subscription for 500 endpoints
FC3-15-EMS01-299-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-299-01-12 Security Fabric Agent with EPP plus ATP license subscription for 10,000 endpoints
FC3-15-EMS01-299-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-299-01-36 Security Fabric Agent with EPP plus ATP license subscription for 10,000 endpoints
FC3-15-EMS01-299-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-299-01-60 Security Fabric Agent with EPP plus ATP license subscription for 10,000 endpoints
FC1-15-EMS01-403-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-403-01-12 FortiClient Chromebook license subscription for 25 Chrome OS users
FC1-15-EMS01-403-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-403-01-36 FortiClient Chromebook license subscription for 25 Chrome OS users
FC1-15-EMS01-403-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-403-01-60 FortiClient Chromebook license subscription for 25 Chrome OS users
FC2-15-EMS01-403-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-403-01-12 FortiClient Chromebook license subscription for 500 Chrome OS users
FC2-15-EMS01-403-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-403-01-36 FortiClient Chromebook license subscription for 500 Chrome OS users
FC2-15-EMS01-403-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS01-403-01-60 FortiClient Chromebook license subscription for 500 Chrome OS users
FC3-15-EMS01-403-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-403-01-12 FortiClient Chromebook license subscription for 10,000 Chrome OS users
FC3-15-EMS01-403-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-403-01-36 FortiClient Chromebook license subscription for 10,000 Chrome OS users
FC3-15-EMS01-403-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC3-15-EMS01-403-01-60 FortiClient Chromebook license subscription for 10,000 Chrome OS users
FC1-15-EMS01-297-02-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-297-02-12 Security Fabric Agent license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS01-298-02-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-298-02-12 FortiSandbox Cloud license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS01-403-02-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS01-403-02-12 FortiClient Chromebook license subscription for 25 Chrome OS users
FC1-15-EMS03-297-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS03-297-01-12 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS03-297-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS03-297-01-36 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS03-297-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS03-297-01-60 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 25 endpoints
FC2-15-EMS03-297-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS03-297-01-12 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS03-297-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS03-297-01-36 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS03-297-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS03-297-01-60 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 500 endpoints
FC1-15-EMS03-298-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS03-298-01-12 FortiSandbox Cloud license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS03-298-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS03-298-01-36 FortiSandbox Cloud license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS03-298-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS03-298-01-60 FortiSandbox Cloud license subscription for 25 endpoints
FC2-15-EMS03-298-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS03-298-01-12 FortiSandbox Cloud license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS03-298-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS03-298-01-36 FortiSandbox Cloud license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS03-298-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS03-298-01-60 FortiSandbox Cloud license subscription for 500 endpoints
FC1-15-EMS03-299-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS03-299-01-12 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS03-299-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS03-299-01-36 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 25 endpoints
FC1-15-EMS03-299-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC1-15-EMS03-299-01-60 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 25 endpoints
FC2-15-EMS03-299-01-12 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS03-299-01-12 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS03-299-01-36 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS03-299-01-36 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 500 endpoints
FC2-15-EMS03-299-01-60 Bản quyền phần mềm Fortinet FC2-15-EMS03-299-01-60 Security Fabric Agent with EPP license subscription for 500 endpoints


Bình luận sản phẩm

Giải Pháp
Xem tất cả »
Giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp nhỏ
Giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp nhỏ thường thiếu các nguồn lực chuyên dụng, nhân lực và lớp phòng thủ cần thiết để tránh các mối đe dọa tinh vi, biến các doanh nghiệp nhỏ này thành các mục tiêu bị tấn công ... 
Khách hàng
 • SM@RTCOM
 • phtd
 • Transcend People
 • CENTRAL PARK
 • ISENTIA VIETNAM
 • Anantara Resort
 • Chứng Khoán thành công
 • SGH Asia Ltd
 • Representative Office Of Roquette
 • CarePlus Clinics
 • QUOINE
 • Phong Phu International (PPJ)
 • Netcompany
Thông tin www.thietbifortinet.vn

Chủ sở hữu Website http://thietbifortinet.vn thuộc về:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Nối Mạng

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: Văn Nhật Tân

Địa chỉ: Số 18A Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

Websitehttp://thietbifortinet.vnhttp://ketnoimang.vnhttp://thietbicisco.vn | http://knmrack.vn

Email: sales@ketnoimang.vn

Bản đồ